Tiếng ViệtTiếng Anh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thông báo thay đổi địa điểm đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo thay đổi địa điểm đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
03/08/2022

THÔNG BÁO Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex)           Để đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện thuận lợi cho các