Tiếng ViệtTiếng Anh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thông báo thay đổi địa điểm đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex)

          Để đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham dự Đại hội. Công ty Vicosimex xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

          Địa điểm tổ chức Đại hội mới: Nhà Khách Quốc Hội, số 192 Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

          Trân trọng thông báo!