Tiếng ViệtTiếng Anh

DANANG SAND PROCESSING FACTORY

General introduction

– Address: Nam Ky Khoi Nghia Street, Ngu Hanh Son District, Da Nang City

– Tel: +84-236-3787 556    Fax: +84-236-3787 555

– Email: ansi@vicosimex.com.vn

– Hotline: +84-984 344 797 (Mr. Khoi)

– Establised year                 : 2012

– Processing capacity          : 120,000 tons per year

Usages of  the factory ‘s  products

Goods

*Chế biến cát phục vụ cho các ngành:

  • Sản xuất thủy tinh.
  • Chế tạo khuôn đúc.
  • Sân golf.
  • Lọc nước.