Tiếng ViệtTiếng Anh

Company News

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN

Thông báo Quý cổ đông đến tham dự Đại hội ngày 06/05/2023 mang theo “Sổ chứng nhận Cổ phần phát hành năm 2018” (màu vàng) của Công ty Vicosimex để đổi Số chứng nhận cổ phần mới phát hành năm 2023 (màu xanh).

Trân trọng cảm ơn!