Tiếng ViệtTiếng Anh

Tin Công ty

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023
13/05/2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

THÔNG BÁO ĐỔI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN
THÔNG BÁO ĐỔI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN
03/05/2023

Thông báo Quý cổ đông đến tham dự Đại hội ngày 06/05/2023 mang theo “Sổ chứng nhận Cổ phần phát hành năm 2018” (màu vàng) của Công ty Vicosimex để đổi Sổ chứng nhận cổ phần mới phát hành năm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ VII (2023-2027)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ VII (2023-2027)
28/04/2023

THÔNG BÁO                               Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam  Công ty Vicosimex xin trân

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ VII (2023-2027)
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ VII (2023-2027)
13/04/2023

THƯ MỜI HỌP NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ VII (2023-2027) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023 BÁO CÁO HĐSXKD NHIỆM KỲ VI (2018-2022)

Khánh thành nhà máy sản xuất thủy tinh quy mô lớn ở miền Trung – Tây Nguyên
Khánh thành nhà máy sản xuất thủy tinh quy mô lớn ở miền Trung – Tây Nguyên
08/05/2019

Sáng 18.12, tại KCN Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), Công ty CP XNK Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex) long trọng tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Thủy tinh Glass Vico thuộc Công ty TNHH MTV