Tiếng ViệtTiếng Anh

Sản phẩm

Cát lọc nước

Hình ảnh sản phẩm Cát lọc nước.

– Tính chất vật lý sản phẩm Cát lọc nước

– Phân bố cỡ hạt sản phẩm Cát lọc nước.

 

TÍNH CHẤT VẬT LÝ SẢN PHẨM CÁT LỌC NƯỚC

Chỉ tiêuTan trong HCl
(%)
Tỷ trọng
(g/cm3)
Mất khi nung
(%)
Cát lọc nước0,48> 2,5 < 0,01

PHÂN BỐ CỠ HẠT SẢN PHẨM CÁT LỌC NƯỚC

Tên

sản phẩm

Mesh101214162028355070AFS
mm1.71.41.181.00.750.590.4250.30.212 
0.8 – 1.20-10∑ ≥800-10
0.9 – 1.70-525-3540-5025-350-5
1.2 – 1.75-1030-6030-600-10
0.5 – 1.5w0-33-55-1010-1520-3030-4010-155-150-3