Tiếng ViệtTiếng Anh

Tin Công ty

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ VII (2023-2027)

THÔNG BÁO

                              Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam 

  • Công ty Vicosimex xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VII (2023-2027) của Công ty như sau:
    Địa điểm họp mới: Khách sạn DLG Đà Nẵng, 258 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

  • Để đảm bảo thời gian buổi Đại hội chính thức bắt đầu lức 8h00 ngày 06/05/2023. Đề nghị Quý cổ đông đến sớm 30 phút (7h30) để nhận tài liệu và đăng ký thủ tục tham dự Đại hội.

           Trân trọng thông báo!