Tiếng ViệtTiếng Anh

Sản phẩm

Bột Silica

Hình ảnh sản phẩm Bột Silica

– Tính chất vật lý sản phẩm Bột Silica.

– Thành phần hóa học sản phẩm Bột Silica.

– Cỡ hạt của phẩm Bột Silica.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ SẢN PHẨM BỘT SILICA

Chỉ tiêuĐộ trắngMất khi nung
%94,4< 0,0084

THÀNH PHẦN HÓA HỌC SẢN PHẨM BỘT SILICA

Thành phầnSiO2Fe2O3K2ONa2OTiO2MgOCaOAl2O3
%99,60,0400,00670,0200,0440,0360,0520,044

CỠ HẠT SẢN PHẨM BỘT SILICA