Tiếng ViệtTiếng Anh

Tin Công ty

THÔNG BÁO ĐỔI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN

Thông báo Quý cổ đông đến tham dự Đại hội ngày 06/05/2023 mang theo “Sổ chứng nhận Cổ phần phát hành năm 2018” (màu vàng) của Công ty Vicosimex để đổi Sổ chứng nhận cổ phần mới phát hành năm 2023 (màu xanh).

Trân trọng cảm ơn!