Tiếng ViệtTiếng Anh

CHAI VC06.2
CHAI VC06.2
29/04/2019

SẢN PHẨM CHAI VC06.2 Với thể tích 300ml có thể dùng để chứa rượu, dầu ăn, mật ong, nước mắm. Thân chai dạng tròn, cầm vừa lòng bàn tay cho bạn thao tác dễ dàng, chất liệu thủy tinh cao

CHAI VC04.2
CHAI VC04.2
29/04/2019

SẢN PHẨM CHAI VC04.2 Với thể tích 300ml có thể dùng để chứa rượu, dầu ăn, mật ong, nước mắm. Thân chai dạng tròn, cầm vừa lòng bàn tay cho bạn thao tác dễ dàng, chất liệu thủy tinh cao

CHAI VC03.2
CHAI VC03.2
27/04/2019

SẢN PHẨM CHAI VC03.2 Với thể tích 500ml có thể dùng để chứa rượu, dầu ăn, mật ong, nước mắm. Thân chai dạng tròn, cầm vừa lòng bàn tay cho bạn thao tác dễ dàng, chất liệu thủy tinh cao

CHAI VC03.1
CHAI VC03.1
27/04/2019

SẢN PHẨM CHAI VC03.1 Với thể tích 500ml có thể dùng để chứa rượu. Thân chai dạng tròn có thiết kế ôm eo bắt mắt, cầm vừa lòng bàn tay cho bạn thao tác dễ dàng, chất liệu thủy tinh

CHAI VC05.2
CHAI VC05.2
27/04/2019

SẢN PHẨM CHAI VC05.2 Với thể tích 750ml có thể dùng để chứa rượu, dầu ăn, mật ong, nước mắm. Thân chai dạng tròn, cầm vừa lòng bàn tay cho bạn thao tác dễ dàng, chất liệu thủy tinh cao

CHAI VC02.2
CHAI VC02.2
27/04/2019

SẢN PHẨM CHAI VC02.2 Với thể tích 500ml có thể dùng để chứa rượu, dầu ăn, mật ong, nước mắm. Thân chai dạng tròn, cầm vừa lòng bàn tay cho bạn thao tác dễ dàng, chất liệu thủy tinh cao

CHAI VC02.1
CHAI VC02.1
27/04/2019

SẢN PHẨM CHAI VC02.1 Với thể tích 500ml có thể dùng để chứa rượu. Thân chai dạng tròn cầm vừa lòng bàn tay cho bạn thao tác dễ dàng, chất liệu thủy tinh cao cấp, trong suốt giúp bạn quan

CHAI VC04.1
CHAI VC04.1
27/04/2019

SẢN PHẨM CHAI VC04.1 Với thể tích 160ml có thể dùng để chứa rượu, tinh dầu các loại. Thân chai dạng dẹt, cầm vừa lòng bàn tay cho bạn thao tác dễ dàng, chất liệu thủy tinh cao cấp, trong

CHAI VC04.3
CHAI VC04.3
27/04/2019

SẢN PHẨM CHAI VC04.3 Với thể tích 75ml có thể dùng để chứa tinh dầu các loại, đặc biệt là tinh dầu tràm một sản phẩm truyền thống khu vực miền trung. Thân chai dạng hình dẹt, chất liệu thủy

CHAI VC05.1
CHAI VC05.1
27/04/2019

SẢN PHẨM CHAI VC05.1 Với thể tích 700ml có thể dùng để chứa rượu, dầu ăn, mật ong, nước mắm. Thân chai dạng tròn, cầm vừa lòng bàn tay cho bạn thao tác dễ dàng, chất liệu thủy tinh cao