Tiếng ViệtTiếng Anh

Industry news

(Tiếng Việt) Hiệu quả sử dụng vật liệu than Anthracite lọc nước
(Tiếng Việt) Hiệu quả sử dụng vật liệu than Anthracite lọc nước
05/06/2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Learn the process of sand casting
Learn the process of sand casting
11/03/2019

In the beginning of Casting Technology category, I would like to introduce to you “Sand casting technology” Casting sand mold can be said as a traditional casting method. With materials mainly sand, the additive can create a unique name for

Researching to improve fast filter tank 1 layer into fast filter tank 2 layers of filter materials
Researching to improve fast filter tank 1 layer into fast filter tank 2 layers of filter materials
11/03/2019

> PGS.TS Nguyễn Việt Anh, >ThS.Vũ Hồng Dương >ThS.Trần Dương Tóm tắt: Bể lọc nhanh 2 lớp vật liệu có nhiều ưu điểm so với bể lọc 1 lớp vật liệu như: dung lượng chứa cặn lớn, tốc độ lọc lớn