Tiếng ViệtTiếng Anh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
27/07/2022

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021 (TẢI FILE) 2. BÁO CÁO TỔNG KẾT HĐ SXKD 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD 2022 (TẢI FILE) 3. Đăng ký thông tin tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm

Hiệu quả sử dụng vật liệu than Anthracite lọc nước
Hiệu quả sử dụng vật liệu than Anthracite lọc nước
05/06/2019

Nước là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của con người cũng như các loài động vật, sinh vật khác….Các nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu và cho ra đời rất

Tìm hiểu quá trình khuôn đúc cát
Tìm hiểu quá trình khuôn đúc cát
11/03/2019

Mở đầu về chuyên mục Công nghệ đúc, tôi xin giới thiệu với các bạn về “Công nghệ đúc khuôn cát” Đúc khuôn cát có thể nói là một phương pháp đúc truyền thống. Với vật liệu chủ yếu là

Nghiên cứu cải tạo bể lọc nhanh 1 lớp thành bể lọc nhanh 2 lớp vật liệu lọc
Nghiên cứu cải tạo bể lọc nhanh 1 lớp thành bể lọc nhanh 2 lớp vật liệu lọc
11/03/2019

> PGS.TS Nguyễn Việt Anh, >ThS.Vũ Hồng Dương >ThS.Trần Dương Tóm tắt: Bể lọc nhanh 2 lớp vật liệu có nhiều ưu điểm so với bể lọc 1 lớp vật liệu như: dung lượng chứa cặn lớn, tốc độ lọc lớn